loader image

Squads

Swedish Garrison täcker ett mycket stort område. Medan alla våra trupper är aktiva inom den större garnisonen, försöker vi uppmuntra trupper att skapa ännu närmare band i sina lokala områden. För att hjälpa till med detta skapar vi squads, en underenhet till garnisonen med en Squad Leader som tar ansvar för evenemang i ett mindre geografiskt område inom Swedish Garrisons verksamhetsområde.
Trinity Squad
Swedish Garrison Trinity Squad