loader image

Styrande rådet

Varje år håller varje garnison inom 501st legion val för att välja sina ledare för de kommande tolv månaderna. Den valda befälhavaren (Commanding Officer) för garnisonen väljer sedan troopers med särskilda färdigheter eller intressen för att hjälpa till att hålla garnisonen igång som den väloljad maskin det är.Magnus Lönn
Garrison Commanding Officer
(GCO)Richard Desiatnik
Garrison Executive Officer
(GXO)Richard Desiatnik
Second Council Seat
(SCS)Andreas Engstrom
Garrison Event Coordinator
(GEC)Andrew Walker
Garrison Webmaster
(GWM)Richard Desiatnik
Garrison Webmaster
(GWM)Robert Johansson
Garrison Public Relations Officer
(GPR)Johannes Pedro
Garrison Membership Liaison
(GML)Andrew Walker
Garrison Web Liaison
(GWL)Richard Desiatnik
Garrison Web Liaison
(GWL)Fredrik Danielsson
Garrison Merchandising & Branding Officer
(GMB)